CONASI GIÚP BẠN

Quản Lý, Đầu Tư, Phát Triển các loại dự án Bất Động Sản

QUẢN LÝ

QUẢN LÝ

ĐẦU TƯ

ĐẦU TƯ

PHÁT TRIỂN

PHÁT TRIỂN

PHẠM VI CÔNG VIỆC

Chúng tôi luôn chú trọng vào phương pháp tiếp cận sâu sát, hiệu quả, với tư duy của vừa một nhà đầu tư vừa là nhà phát triển, kiến thức sâu rộng về thị trường bất động sản tại Việt Nam, kinh nghiệm quốc tế cùng với chuyên môn tài chính và mối quan hệ rộng rãi trong ngành, để đưa các giải pháp tổng thể, toàn diện cho các dự án đầu tư phát triển trong lĩnh vực Bất động sản.

Giai đoạn đầu tư

Giai đoạn đầu tư

Xúc tiến đầu tư và quản lý danh mục đầu tư; Tư vấn - Phân tích tài chính, Tư vấn M&A

Trước triển khai thi công

Trước triển khai thi công

Giai đoạn trước triển khai thi công xây dựng CONASI Tư vấn - phát triển tổng thể dự án Bất động sản

Triển khai thi công

Triển khai thi công

Giai đoạn trước triển khai thi công xây dựng CONASI thực hiện Tư vấn - phát triển tổng thể dự án Bất động sản.

Giai đoạn Khai thác vận hành

Giai đoạn Khai thác vận hành

Tư vấn - Quản lý về Kinh doanh Bất động sản; Các nghiệp vụ tài chính liên quan đến đầu tư phát triển  Bất động sản như thu xếp vốn, tái cơ cấu, IPO, niêm yết cho các doanh nghiệp Bất động sản; Các nghiệp vụ khác liên quan đến Bất động sản

NĂNG LỰC

Image

Hệ sinh thái đa dạng

Hệ sinh thái kinh doanh đa dạng: Tập đoàn Sovico đang dần hình thành 1 hệ sinh thái kinh doanh đa dạng, hoàn chỉnh (Bất động sản, Tài chính, Hàng Không, Năng lượng, Y tế, Giáo dục...), tương hỗ lẫn nhau để cùng phát triển mạnh mẽ.

Tiềm lực tài chính

Tiềm lực tài chính vững mạnh, có khả năng tài trợ vốn kịp thời trong suốt quá trình đầu tư ban đầu đến khi vận hành sau này

Bộ máy & công cụ

Bộ máy công cụ thực hiện Dự án hoàn chỉnh với đội ngũ quản lý, các chuyên gia cố vấn giàu kinh nghiệm, yêu nghề, từ khâu pháp lý, thiết kế đến phân tích đầu tư, xây dựng, quản lý dự án và kinh doanh vận hành.

Thương hiệu uy tín

Thương hiệu uy tín của Tập đoàn như một lời cam kết về năng lực, chất lượng, cùng các mối quan hệ sâu rộng trong ngành đã tạo thuận lợi cho Conasi trong các công tác phát triển Dự án, đồng thời tạo ra một môi trường làm việc thu hút các nhân sự/các chuyên gia có kinh nghiệm, chuyên môn và tay nghề cao

LOẠI HÌNH DỊCH VỤ

  • Dịch vụ trọn gói và đa ngành cho mọi phân khúc Bất động sản, bao gồm:

    • Văn phòng
    • Bán lẻ - TTTM & Dịch vụ
    • Bất động sản Nhà ở
    • Bất động sản Du lịch (Khách sạn/Khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, khu vui chơi giải trí...)